ВІДМОСТІ

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

1.Відомості про навчально-методичне (програмне забезпечення)

Найменування навчальних (освітніх) програм навчальних дисциплін Наявність (так/ні) Ким затверджено Рік затвердження
Українська мова. 5 клас так наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 2021
Українська мова. 6-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Українська мова. 10-11 класи так Наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 2017
Українська література. 5 клас так Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 2021
Українська література. 5-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Українська література. 10-11 класи так Наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 2017
Зарубіжна література. 5 клас так Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 2021
Зарубіжна література. 6-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами), Наказом МОН від 03.08.2022 № 698 2022
Зарубіжна література. 10-11 класи так Наказом МОН України від 23.10.2017 №1407, Наказом МОН від 03.08.2022 № 698 2022
Вступ до історії України і громадянської освіти. 5 клас так Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 2021
Історія України 5-9 класи так Наказом МОН України від від 03.08.2022 № 698 2022
Всесвітня історія. 7-9 класи так Наказом МОН України від від 03.08.2022 № 698 2022
Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи так Наказом МОН України від від 03.08.2022 № 698 2022
Основи правознавства. 9 клас так Наказом МОН України від від 03.08.2022 № 698 2022
Громадянська освіта. 10 клас так Наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 2017
Пізнаєм природу. 5 клас так Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 2021
Біологія. 6-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Біологія і екологія. 10-11 класи так Наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 2017
Географія. 6-9 класи так Наказом МОН України від 03.08.2022 р. № 698 2022
Географія. 10-11 класи так Наказом МОН України від 03.08.2022 р. № 698 2022
Фізика 7-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Фізика і астрономія. 10-11 клас так Наказом МОН України від 24.11.2017 №1539 2017
Хімія. 7-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Хімія. 10-11 класи так Наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 2017
Математика. 5-6 класи так Наказ МОН від 12.07.2021 № 795, зі змінами 2021
Математика. 5-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Математика. 10-11 класи так Наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 2017
Інформатика. 5 клас так Наказ МОН від 12.07.2021 № 795, зі змінами 2021
Інформатика. 5-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Інформатика. 10-11 класи так Наказом МОН України від 23.10.2017 року №1407 2017
Фізична культура. 5 клас так Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 2021
Фізична культура. 5-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Фізична культура. 10-11 класи так Наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 2017
Технології. 5 клас так Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 2021
Трудове навчання. 5-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Мистецтво. 6-9 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Мистецтво. 10-11 класи так Наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 2017
Музичне мистецтво. 6-7 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Музичне мистецтво. 5 клас так Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 2021
Образотворче мистецтво. 6-7 класи так Наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (зі змінами) 2017
Образотворче мистецтво. 5 клас так Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 2021
Українська мова. 1–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Літературне читання. 2–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Математика. 1–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Інформатика. 2–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Природознавство. 1–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Я у світі. 3–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Основи здоров’я. 1–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Образотворче мистецтво. 1–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Трудове навчання. 1–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Музичне мистецтво. 1–4 класи так Наказ МОН України від 12.08.2022 р. №7432022
Іноземні мови. 1–4 класи так Наказ МОН України від 12.08. 2022 р. № 743. 2022
Українська мова і літературне читання. 1-2 класи так Наказ МОН України від 03.06. 2022 р. № 521 2022
Іноземна мова. 1-2 класи так Наказ МОН України від 03.06. 2022 р. № 521 2022
Математика. 1-2 класи так Наказ МОН України від 03.06. 2022 р. № 521 2022
Я досліджую світ. 1-2 класи так Наказ МОН України від 03.06. 2022 р. № 521 2022
Дизайн і технології. 1-2 класи так Наказ МОН України від 03.06. 2022 р. № 521 2022
Мистецтво. 1-2 класи так Наказ МОН України від 03.06. 2022 р. № 521 2022
Фізична культура. 1-2 класи так Наказ МОН України від 03.06. 2022 р. № 521 2022
2. Відомості про інформаційне забезпечення
Найменування виду інформаційного забезпечення Наявність (так/ні) Площа, кв.метрів Кількість місць Обсяг бібліотечного фонду
Бібліотека так 40 1750
Книгосховище ні -
Зал для видачі літератури ні -
Читальний зал ні -
Електронна бібліотека ні -
Інтернет так -

3.Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас Найменування навчальної дисципліни Автор (прізвище, імя, по батькові) підручника, навчального посібника Найменування підручника, навчального посібника Найменування видавництва, рік видання Кількість примірників
необхідна фактична
1 Інтегрований курс «Українська мова. Навчання грамоти». Вашуленко М.С. Вашуленко О.В. Українська мова. Буквар.Ч.1 Київ : Видавничий дім «Освіта». 2018 13 14
1 Інтегрований курс «Українська мова. Навчання грамоти». Вашуленко М.С. Вашуленко О.В. Українська мова. Буквар. Ч.2 Київ : Видавничий дім «Освіта». 2018 13 14
1 Іноземна мова (англійська) Карпюк О.Д. Англійська мова Тернопіль : Видавництво «Астон». 2018 13 15
1 Математика Гісь О.М., Філяк І.В. Математика Харків : Вид-во «Ранок», 2018 13 14
1 Музичне мистецтво. Образотворче мистецтво. Масол М.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М. Мистецтво Київ : «Генеза». 2018 13 15
1 Я досліджую світ Вашуленко М.С., Бевз В.Г., Єресько Т.П., Трофімова О.Г. Я досліджую світ. Ч.1 К. : Видавничий дім «Освіта», 2018 13 14
1 Я досліджую світ. Вашуленко М.С., Бевз В.Г., Єресько Т.П., Трофімова О.Г. Я досліджую світ. Ч.2 К. : Видавничий дім «Освіта», 2018 13 14
1 Літературне читання Стус Т.В. Хрестоматія сучасної української літератури для читання в 1-2 класах. Львів : Видавництво Старого Лева. 2018 13 12
2 Українська мова. Вашуленко М.С. Дубовик С.В. Українська мова та читання. Ч. 1 Київ : Видавничий дім «Освіта», 2019 13 14
2 Літературне читання. Вашуленко О.В. Українська мова та читання. Ч. 2 Київ : Видавничий дім «Освіта», 2019 13 14
2 Іноземна мова (англійська) Карпюк О.Д. Англійська мова Тернопіль : Видавництво «Астон». 2019 13 14
2 Математика Гісь О.М., Філяк І.В. Математика Харків : Вид-во «Ранок», 2019 13 14
2 Мистецтво: музичне мистецтво. Мистецтво: образотворче мистецтво. Масол М.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М. Мистецтво Київ : «Генеза». 2019 13 14
2 Я досліджую світ Грущинська, І. В., Хитра, З. М. Я досліджую світ. Ч.1 К. : УОВЦ «Оріон», 201 13 14
2 Я досліджую світ. Морзе, Н.В., Барна О.В., Грущинська, В., Хитра З.М. Я досліджую світ. Ч.2 К. : УОВЦ «Оріон», 2019. 13 14
2 Літературне читання Стус Т.В. Хрестоматія сучасної української літератури для читання в 1-2 класах Львів. «Видавництво Старого Лева». 2016 13 5
3 Українська мова. Вашуленко М.С., Васильківська Н.А., Дубовик С.В. Українська мова та читання. Ч. 1 Київ : Видавничий дім «Освіта», 2020 10 14
3 Літературне читання. Вашуленко О.В. Українська мова та читання.Ч. 2 Київ : Видавничий дім «Освіта», 2020 10 14
3 Я досліджую світ Грущинська І. В., Хитра, З. М. Я досліджую світ. Ч.1 К. : УОВЦ «Оріон», 2020 10 14
3 Я досліджую світ. Морзе, Н.В., Барна О.В. Я досліджую світ. Ч.2 К. : УОВЦ «Оріон», 2020 10 14
3 Математика Гісь О.М., Філяк І.В. Математика. Ч. 1 Харків : Вид-во «Ранок», 2020 10 14
3 Математика Гісь О.М., Філяк І.В. Математика. Ч. 2 Харків : Вид-во «Ранок», 2020 10 14
3 Мистецтво: музичне мистецтво. Мистецтво: образотворче мистецтво. Масол М.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М. Мистецтво Київ : «Генеза». 2020 10 14
3 Іноземна мова (англійська) Карпюк О.Д. Англійська мова Тернопіль : Видавництво «Астон». 2020 10 14
3 Літературне читання Стус Т.В. Хрестоматія сучасної української літератури для читання в 3-4 класах Львів. «Видавництво Старого Лева». 2016 р. 10 8
4 Українська мова. Вашуленко М.С., Васильківська Н.А., Дубовик С.В. Українська мова та читання. Ч. 1 Київ : Видавничий дім «Освіта», 2021 15 14
4 Літературне читання. Вашуленко О.В. Українська мова та читання. Ч. 2 Київ : Видавничий дім «Освіта», 2021 15 14
4 Я досліджую світ Грущинська І. В., Хитра, З. М. Я досліджую світ. Ч.1 К. : УОВЦ «Оріон», 2021 15 14
4 Я досліджую світ. Морзе, Н.В., Барна О.В. Я досліджую світ. Ч.2 К. : УОВЦ «Оріон», 2021 15 14
4 Математика Гісь О.М., Філяк І.В. Математика. Ч. 1 Харків : Вид-во «Ранок», 2021 15 14
4 Математика Гісь О.М., Філяк І.В. Математика. Ч. 2 Харків : Вид-во «Ранок», 2021 15 14
4 Мистецтво: музичне мистецтво. Мистецтво: образотворче мистецтво. Масол М.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М. Мистецтво Київ : «Генеза». 2021 15 14
4 Іноземна мова (англійська) Карпюк О.Д. Англійська мова Тернопіль : Видавництво «Астон». 2020 15 14
4 Інформатика Морзе, Н.В., Барна О.В. Інформатика К. : УОВЦ «Оріон», 2021 15 14
4 Літературне читання Стус Т.В. Хрестоматія сучасної української літератури для читання в 3-4 класах Львів. «Видавництво Старого Лева». 2018 р. 15 6
5 Українська література Коваленко Л.Т. Українська література К. : Видавничий дім «Освіта», 2018 0 11
5 Українська мова Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова Київ : «Грамота», 2018 0 11
5 Зарубіжна література Волощук Є.В. Світова література Київ : «Геназа», 2013 0 7
5 Іноземна мова. Англійська мова 5-й рік навчання (English: year 5) 5 кл. Карпюк О.Д. Англійська мова Тернопіль : Видавництво «Астон». 2018 0 11
5 Інформатика Ривкінд Й.Я. Лисенко Т.І. Чернікова Л.А. Шакотько В.В. Інформатика Київ : Генеза, 2019 0 12
5 Історія України Власов, В. С. Вступ до історії Київ : Генеза, 2018 0 12
5 Математика Істер О.С. Математика Київ : Генеза, 2018 0 11
5 Музичне мистецтво Кондратова Л.Г. Музичне мистецтво Тернопіль. «Навчальна книга – Богдан». 2013 0 7
5 Образотворче мистецтво Железняк С.М., Ламонова О.В. Образотворче мистецтво К. : Генеза, 2013 0 7
5 Основи здоров’я Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К. Основи здоров’я Київ : «Генеза», 2018 0 11
5 Природознавство Ярошенко О.Г., Бойко В.М. Природознавство Київ. Видавництво «Світоч». 2018 р. 0 11
5 Трудове навчання Ходзицька І.Ю., Павич Н.М., Горобець О.В., Безносюк О.І. Трудове навчання. (для дівчат) Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013 0 3
5 Трудове навчання Терещук Б.М. Загорний В.К., Гащак В.М., Лещук Р.М. Трудове навчання. (для хлопців) К. : «Генеза», 2013 0 4
В електронному вигляді. Замовляли по 14 шт.
5 Українська література Авраменко О.М. Українська література 14 0
5 Українська мова. Авраменко О.М. Українська мова 14 0
5 Вступ до історії України та громадянської освіти Щупак І. Я., Бурлака О. В., Піскарьова І. О., Посунько А. Л. Вступ до історії України та громадянської освіти 14 0
5 Зарубіжна література Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П., Ковальова Л. Л., Орлова О. В., Юлдашева Л. П., Туряниця В. Г., Лебедь Д. О. Зарубіжна література 14 0
5 Етика Мелещенко Т.В., Желіба О.В., Бакка Т.В., Ашортіа Е.Д., Козіна Л.Є. Етика 14 0
5 Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс) Василенко С.В., Коваль Я.Ю., Колотій Л.П. Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс) 14 0
5 Іноземна мова : Англійська мова (5-й рік навчання) (з аудіосупроводом) Карпюк О. Д., Карпюк К. Т. Англійська мова (5-й рік навчання) (з аудіосупроводом) 14 0
5 Інформатика Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика 14 0
5 Математика Істер О.С. Математика 14 0
5 Мистецтво Масол Л.М. Мистецтво : підручник інтегрованого курсу 14 0
5 Пізнаємо природу Шаламов Р.В., Ягенська Г.В. Пізнаємо природу : підручник інтегрованого курсу 14 0
6 Українська література Коваленко Л.Т. Українська література Тернопіль : Видавництво «Астон», 2014 6 6
6 Українська мова Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Жук М.Г. Українська мова К. : Грамота, 2014 6 6
6 Біологія Костіков І.Ю. Біологія Київ. Видавничий дім «Освіта», 2014 6 6
6 Всесвітня історія. Історія України. Бандровський О., Власов В. Всесвітня історія. Історія України. Київ : «Генеза», 2019 6 14
6 Географія Пестушко В.Ю. Уварова Г. Географія Київ. «Генеза», 2014 6 6
6 Іноземна мова. Англійська мова (6-й рік навчання) Карп’юк О.Д. Англійська мова Тернопіль : Видавництво «Астон», 2014 6 6
6 Інформатика Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика Харків : Видавництво «Ранок», 2019 6 15
6 Математика Істер О.С. Математика Київ. «Генеза», 2014 6 6
6 Музичне мистецтво Кондратова Л.Г. Музичне мистецтво Тернопіль : «Начальна книга – Богдан», 2014 6 6
6 Образотворче мистецтво Железняк С.М., Ламонова О.В. Образотворче мистецтво Київ : «Генеза». 2014 6 6
6 Основи здоров’я Бойченко Т.Є., Василашко І.П.,. Василенко С.В, та ін. Основи здоров’я Київ : «Генеза». 2014 6 6
6 Російська мова (2-й рік навчання) Корсаков В.А., Сакович О.К. К. : Освіта, 2014 0 6
6 Світова література Волощук Є.В. Світова література Київ : «Генеза», 2014 6 6
6 Трудове навчання Терещук Б.М. Трудове навчання (для хлопців) Київ. «Генеза», 2014 3 3
6 Трудове навчання Ходзицька І.Ю., Павич Н.М., Горбець О.В., О.І. Безносюк Трудове навчання (для дівчат) Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014 3 3
7 Українська література Авраменко О.В. Українська література. Київ : «Грамота». 2015, 2016 10 5
7 Українська мова Глазова О.П. Українська мова Київ : Видавничий дім «Освіта», 2016 10 5
7 Українська мова Єрмоленко С.Я, Сичова В. Т., Жук М. Г. Українська мова К. : Грамота, 2015 0 3
7 Алгебра Мерзляк А.Г. Полонський В.Б. Якір М.С. Алгебра Харків : «Гімназія», 2015 2016 10 5
7 Біологія Запорожець Н.В. Біологія Харків : «Ранок». 2016 10 6
7 Біологія Соболь В.І. Біологія Кам’янець-Подільський : Абетка, 2015 0 3
7 Всесвітня історія Гісем О.В. Мартинюк О.О. Всесвітня історія Харків. «Ранок», 2020 10 11
7 Географія В.Ю. Пестушко, Р.Ш. Уварова Географія К. : Генеза, 2015, 2016 10 5
7 Геометрія Мерзляк А.Г. В.Б. Полонський, М.С. Якір Геометрія Харків : «Гімназія», 2015, 2016 10 5
7 Зарубіжна література Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В. та ін. Зарубіжна література К.: Грамота, 2015, 2016 10 5
7 Іноземна мова. Англійська мова (7-й рік навчання) Несвіт А.М. Англійська мова (7-й рік навчання) К.: Генеза, 2015 10 5
7 Інформатика Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А. Інформатика Харків : Вид-во «Ранок», 2020 10 11
7 Історія України Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України Харків : Вид-во «Ранок», 2020 10 11
7 Музичне мистецтво Л.О. Хлєбникова, Т.О. Наземнова, Н.І. Міщенко, Л.О. Дорогань Музичне мистецтво Харків : Вид-во «Ранок», 2015 10 5
7 Основи здоров’я Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О. К. та ін. Основи здоров’я К. : Генеза 2015, 2016 10 5
7 Русский язык с обучением на укр. языке (3-ий год обучения) М.В. Коновалова Русский язык с обучением на укр. языке (3-ий год обучения) Х. : Видавнича група «Основа», 2015, 2016 0 5
7 Трудове навчання (для дівчат) Терещук А.І., Медвідь О.Ю., Приходько Ю.М. Трудове навчання (для дівчат) К. : Літера ЛТД, 2015, 2016 2 5
7 Трудове навчання (для хлопців) Терещук А.І. Авраменко О.Б. Трудове навчання (для хлопців) Київ. «Літера»ЛТД. 2015 р. 8 5
7 Фізика Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Довгий С.О., Кірюхіна О.О.]; за ред. В.Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого Фізика Х. : Видавництво «Ранок», 2015 10 5
7 Хімія Григорович О.В. Хімія Х. : Видавництво «Ранок», 2015 10 9
8 Українська література Авраменко О.М., Борисюк Т. В., Почтаренко О. М. Українська література Київ : «Грамота», 2021 10 14
8 Українська мова Авраменко О.М., Борисюк Т. В., Почтаренко О. М. Українська мова Київ :«Генеза», 2021 10 14
8 Алгебра Мерзляк А.Г. Полонський В.Б. Якір М.С. Алгебра Харків : «Гімназія», 2021 10 14
8 Біологія Матяш Н.Ю. та ін. Біологія Київ : «Генеза». 2016 10 7
8 Всесвітня історія Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія Х. : Видавництво «Ранок», 2021 10 14
8 Географія Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія Х. : Видавництво «Ранок», 2021 10 14
8 Геометрія Мерзляк А.Г. Полонський В.Б. Якір М.С. Геометрія Харків : «Гімназія», 2021 10 14
8 Зарубіжна література Паращич В.В., Феофілова Г.Є. Зарубіжна література Х. : Вид. група «Основа», 2016 10 7
8 Іноземна мова. Англійська мова Англійська мова (8-й рік навчання) – English (Year 8) Карпюк О. Англійська мова Англійська мова (8-й рік навчання) – English (Year 8) Тернопіль : Видавництво «Астон», 2021 10 14
8 Інформатика Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика Х. : Видавництво «Ранок», 2021 10 14
8 Історія України Гісем О.В. Мартинюк О.О. Історія України Х. : Видавництво «Ранок», 2021 10 14
8 Мистецтво Масол Л.Н. Мистецтво Харків : «Фоліо», 2016 10 7
8 Основи здоров’я Талгіна О.В. Основи здоров’я Х. : Видавництво «Ранок», 2016 10 7
8 Трудове навчання Ходзицька І.Ю., Тименко В.П., Горобець О.В., Безносюк О.І., Пасічна Т.С. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці Х. : Видавництво «Ранок», 2016 10 7
8 Фізика Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Довгий С.О., Кірюхіна О.О.]; за ред. В.Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого Фізика Х. : Видавництво «Ранок», 2021 10 14
8 Хімія Григорович О.В. Хімія Х. : Видавництво «Ранок», 2021 10 14
9 Українська література Авраменко О.М. Українська література Київ : «Грамота», 2017 13 6
9 Українська мова Авраменко О.М. Українська мова Київ : «Грамота», 2017 13 6
9 Алгебра Мерзляк А.Г. Полонський В. Якір М.С. Алгебра Харків : «Гімназія», 2017 13 6
9 Біологія Задорожний К.М. Біологія Харків : «Ранок», 2017 13 6
9 Всесвітня історія Д’ячков С.В., Литовченко С.Д. Всесвітня історія Харків : «Ранок», 2017 13 6
9 Географія Пестушко Ю.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І. Географія К. : Генеза, 2017 13 6
9 Геометрія Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В. Геометрія Харків : «Ранок», 2017 13 6
9 Зарубіжна література Паращич В.В. Зарубіжна література Х. : Видавнича група «Основа», 2017 13 6
9 Іноземна мова. Англійська мова (9-ий рік навчання) Карп’юк О.Д Англійська мова (9-ий рік навчання) Тернопіль. «Астон» 2017 р. 13 6
9 Інформатика Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика Харків : «Ранок», 2017 13 6
9 Історія України Власов В.С. Історія України К. : Літера ЛТД, 2017 13 6
9 Мистецтво Гайдамака О.В. Мистецтво Київ : «Генеза», 2017 13 6
9 Основи здоров`я Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С Основи здоров’я Київ : Видавництво «Алатон», 2017 13 6
9 Російська мова (5-й рік навчання) Н.Ф. Баландіна Російська мова (5-й рік навчання) Х. : Вид-во «Ранок», 2017 13 6
9 Правознавства Наровлянський О.Д. Основи правознавства Київ : «Грамота», 2017 13 6
9 Трудове навчання Терещук А.І., Приходько Ю.М., Медвідь О.Ю. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці Київ : «Літера ЛТД», 2017 13 6
9 Фізика Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Довгий С.О., Кірюхіна О.О.]; за ред. В.Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого Фізика Київ. «Генеза». 2017 р. 13 6
9 Хімія Попель П.П. Крикля Л.С. Хімія Київ : ВЦ «Академія», 2017 13 6
10 Українська література, р.с. Авраменко О.М., Пахаренко В. І. Українська література п.р. К. : Грамота, 2018 8 8
10 Українська мова, п.р. Караман С.О., Горошкіна О.М. Караман О.В., Попова Л.О. Українська мова. (профільний рівень) Харків : Вид-во «Ранок», 2018 8 8
10 Біологія і екологія, р.с. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанець Т.А., Рушковський С.Р. –Київ : Генеза, 201 Біологія і екологія р.с. Київ : Генеза, 2018 8 8
10 Всесвітня історія, р.с. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія. р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2018 8 8
10 Географія, р.с. Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія. р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2018 8 9
10 Громадянська освіта, р.с. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Громадянська освіта (інтегрований курс, р. с.) Харків : Вид-во «Ранок», 2018 8 8
10 Зарубіжна література, р.с. Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В. Зарубіжна література р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2018 8 8
10 Захист Вітчизни, р.с. Герасимів І.П., Пашко К.О., Фука М.М., Щирба Ю.П. Захист Вітчизни. р.с. Тернопіль : «Видавництво Астон», 2018 8 8
10 Іноземна мова. Англійська мова. (10-й рік навчання) р.с. Карпюк, О.Д. Англійська мова (10-й рік навчання) р.с. Тернопіль : «Видавництво Астон», 2018 8 8
10 (11) Інформатика, р.с. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика. р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2019 8 10
10 Історія України р.с. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2012 8 8
10 Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія, р.с. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., .Полонський В. Б., Якір М. С. Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія, р.с. Х. : Гімназія, 2018 8 8
10 (11) Технології, р.с. Ходзицька, І. Ю.; Боринець, Н. І.; Гащак, В. М.; Горобець, О. В.; Даниліна, Е. М.; Крімер, В. В.; Лапінський, В. В.; Малєєва, І. В.; Медвідь, О. Ю.; Павич, Н. М.; Палій, Ю. В.; Пархоменко, О.М.; Пасічна, Т. С.; Приходько, Ю. М.; Рак, Л. М. Технології, р.с., 10 (11) клас Харків : Вид-во «Ранок», 2019 8 12
10 Фізика, р.с. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Довгий С.О., Кірюхіна О.О.]; за ред. В.Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого Фізика., р.с. Київ : «Генеза». 2018 8
10 Хімія, р.с. Попель П.П. Крикля Л.С. Хімія., р.с. Київ :ВЦ «Академія», 2018 8 8
11 Українська література, п. р. Слоньовська О.В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М. Українська література. Профільний рівень. Київ : Літера ЛТД, 2019 7 8
11 Українська мова, п. р. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О. Українська мова, профільний рівень. Харків : Вид-во «Ранок», 2019 7 8
11 Астрономія, р.с. Сиротюк В.Д., Мирошніченко Ю.Б. (за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.) Астрономія, р.с. Київ : Генеза, 2019 7 9
11 Біологія і екологія, р.с. Задорожний К.М. Біологія і екологія, р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2019 7 9
11 Всесвітня історія, р.с. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія., р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2019 7 9
11 Географія, р.с. Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія, р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2019 7 8
11 Зарубіжна література, р.с. Волощук Є.В. Зарубіжна література, р. с. Київ : Генеза, 2019 7 9
11 Захист Вітчизни, р.с. Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба Ю.П., Фука І.М. Захист Вітчизни.р.с. Тернопіль :«Астон», 2019 7 8
11 Іноземна мова. Англійська мова (11-й рік навчання), р.с. Карпюк О.Д. Англійська мова (11-й рік навчання), р.с. Тернопіль : «Астон», 2019 7 8
10 (11) Інформатика, р.с. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика 10 (11), р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2019 7 10
11 Історія України, Гісем О.В, Мартинюк О.О. Історія України, р.с. Харків : Вид-во «Ранок», 2019 7 8
11 Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія, р.с. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., .Полонський В. Б., Якір М. С. Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія, р.с. Х. : Гімназія, 2019 7 8
10 (11) Технології, р.с. Ходзицька, І. Ю.; Боринець, Н. І.; Гащак, В. М.; Горобець, О. В.; Даниліна, Е. М.; Крімер, В. В.; Лапінський, В. В.; Малєєва, І. В.; Медвідь, О. Ю.; Павич, Н. М.; Палій, Ю. В.; Пархоменко, О.М.; Пасічна, Т. С.; Приходько, Ю. М.; Рак, Л. М. Технології, р.с., 10 (11) клас Харків : Вид-во «Ранок», 2019 7 12
11 Фізика Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Довгий С.О., Кірюхіна О.О.]; за ред. В.Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого Фізика., р.с. Київ : «Генеза». 2019 7 8
11 Хімія Попель П.П. Крикля Л.С. Хімія., р.с. Київ :ВЦ «Академія», 2018 7 8
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.