МЕТОДИЧНА РОБОТА


Методична робота–це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

Основними складовими роботи школи є такі напрями і аспекти як:методична робота, система навчання, система виховання.


МЕТА НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Навчання і розвиток педагогічних кадрів; вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду; створення власних методичних розробок для урізноманітнення та покращення навчально – виховного процесу.


ЗАВДАННЯ

·Опанування методологічними й теоретичними основами викладання в школі І, ІІ і III ступенів, сучасними досягненнями психолого – педагогічної науки;

·вивчення та використання на практиці передового педагогічного досвіду вчителів;

·розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

·активізація творчих здібностей вчителів;

·створення необхідних умов для підвищення ідейно – теоретичного рівня та кваліфікації педагогічних працівників;

·сприяння вивільненню часу вчителя для творчості: «Вільний час учителя – це корінь, який живить джерела педагогічної творчості» (В. Сухомлинський)

·сприяння творчому використанню в практиці навчально – виховної роботи найцінніших теоретично – практичних здобутків вчителів новаторів;

·забезпечення умов для безперервності освіти шляхом впровадження дистанційного навчання;

·вдосконалення системи стимулювання творчо працюючих учителів.

/Files/images/12112017_povdomlennya_na_sayt/P71124-210825000.jpg

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

Провідною формою організації науково – методичної роботи є методичні об’єднання вчителів, робота яких сприяє створенню умов для удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Методичні об’єднання перебувають ніби у фокусі, в якому збігаються «промені» всіх інших форм підвищення кваліфікації: самоосвіта, наставництво, семінари, конференції.


НАПРЯМКИ РОБОТИ МО

·організація безперервного підвищення науково-теоретичної та методико-технологічної компетентності фахівців;

·розробка внутрішніх освітніх стандартів;

·проведення внутрішньої атестації співробітників;

·відбір підручників та методичної літератури;

·організація позакласної роботи з предмета, в тому числі олімпіад, конкурсів, турнірів, предметних тижнів, свят тощо.


ФУНКЦІЇ МО

  • Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій рай методкабінету, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів;
  • МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач;
  • МО вчителів організувує семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики;
  • Одним з функціональних обов’язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.
  • Саме завдяки розподілу функцій внутрішкільного контролю між адміністрацією та МО склалася система творчої діяльності педагога. Результатом такої діяльності стали цікаві надбання з питань упровадження та використання комп’ютерної підтримки уроків різних напрямків, реалізації завдань особистісно-зорієнтованого навчання.
  • В школі створена атмосфера доброзичливості, без напруження, підвищується розумова та творча активність, здатність до пошуку. Вчителі й учні активні співучасники творчого процесу.

Реалізація функцій управління системою

науково-методичної роботи школи.

Планування– визначення мети, складання плану роботи різних ланок.

Організації– організація виконання річного плану, організація виконання плану керівництва і контролю.

Діагностична– вивчення якості викладання предметів. Діагностування, узагальнення результатів досліджень.

Прогностична– планування, моделювання, проектування, управління упровадженням нових ресурсів, проведення теоретичних семінарів.

Моделююча– вивчення досвіду роботи інших колективів, педагогічні зустрічі, участь та проведення семінарів, участь у педагогічних експериментах.

Компенсаторна– забезпечення педагогів інформацією.

Відновлювальна– організація самоосвіти, участьв курсах перепідготовки, педагогічні лекторії.

Коригуюча– використання досліджень, психологічна робота, пошук нових форм та методів роботи.

Координуюча– циклограми роботи, раціональне обєднання всіх видів діяльності.

Пропагандистська– інформування та агітація за впровадження досвіду роботи, створення відеотеки педмайстерності, участь у виставках, семінарах, випуск друкованої продукції.

Контрольно – інформаційна– аналіз кількісних та якісних змін, що відбуваються в діючій системі, здійснення зворотного зв’язку.

Дидактика сучасного якісного уроку

Нова українська школа : компетентністний підхід

ЗАКОН УКРАЇНИ " Про Загальну середню освіту "


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про повну загальну середню освіту"

Кредо:

"Скрізь одне жадання, і мета, і ясність,

живемо, працюємо, як одна сім’я."


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ:

визначення критеріїв ефективності процесу щодо виховання національної свідомості учнів;

вибір сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інноваційного потенціалу особистості,оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення;

моніторинг якості навчання та життєвої компетентності школярів;

впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів;

формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії;

зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я молоді;

організаційно-педагогічне забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.