Перелік основних документів з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

Програма Основні орієнтири виховання

Концепція національно-патріотичного виховання 2019

Про національно-патріотичне виховання

Наказ МОНУ "Про затверження Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України" № 439 від 07.09.2000 р.

Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (наказ МОН від 27.10.2014 р.№ 1232).

Методичні рекомендації з патріотичного виховання (лист МОН від 27.11.2014 р. № 1/9-614).

Методичні матеріали для використання у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та військовослужбовців щодо встановлення Дня захисника України (доручення Глави Адміністрації Президента України від 23.10.2014 р. № 02-01/3078).

Про проведення Уроків мужності (лист МОН від 13.08.2014 р. № 1/9-412).

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641).

Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді(наказ МОН від 28.05.2015 р. № 582).

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (26.05.2015 р.)

Національна ідея в становленні громадянина-патріота (програмно-виховний компонент 26.05.2015 р.)

Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (26.05.2015 р.)

Методичні рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (лист МОН від 22.05.2015 р. № 1/9-255)

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015)

Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи (Указ Президента України від 09.11.2015 р. № 633/2015)

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Про це йдеться в Указі Президента "Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни" та Законі "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років".


8 травня - День пам`яті та примирення

пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до указу Президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму»

20 лютого - День пам`яті Героїв Небесної Сотні

Президент України Петро Порошенко 11 лютого підписав Указ №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Документом встановлено щорічне відзначення подій (листопад 2013 року - лютий 2014 року) – на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності , захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини.

Нормативно - правові документи

Наказ МОНУ від 21.10.2014 № 1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно - патріотичного виховання дітей та учнівської молоді"

Лист МОНУ від 27.11.2014 № 1/9-614 "Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання"

Указ Президента України "Про концепцію допризової підготовки і військово - патріотичного виховання молоді"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 "Про положення про допризовну підготовку"

Закон України "Про військовий обов`язок і військову службу"

Лист МОНУ № 1/9-412 від 13.08.2014 "Про проведення уроків мужності"

/Files/images/284fe__herb-1024x654.jpg

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України.

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Завдання національно-патріотичного виховання:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

- відновлення і вшанування національної пам'яті;

- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;

- формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

- підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;

- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

- створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;

- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

Національно-патріотичне виховання в контексті реалізації завдань Програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України"


Варто усвідомити, що серед усіх напрямів виховання лише національно-патріотичне на сьогодні є найважливішою складовою національної безпеки України. Основою змісту виховної роботи мають бути історичні аспекти становлення державності, героїка визвольних рухів, славні традиції козацтва. І особливу увагу варто приділяти малознайомим сторінкам історії українських збройних сил – дружин княжої епохи, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії.
Патріотичне виховання повинно враховувати регіональний аспект. Молодь з нашою допомогою повинна зрозуміти, що шлях цей непростий і неблизький, але іншого немає: тільки всебічно освічена, вихована, національно орієнтована, життєво компетентна людина-громадянин здатна зберегти свою національну ідентичність та забезпечити благополуччя і своєї сім’ї, і країни. А суспільство й політики мають нарешті усвідомити: нам потрібні лідери здатні забезпечити критичну трансформацію суспільної свідомості, суспільство має продукувати не товари й послуги, а й ЛЮДИНУ. Економіка повинна фактично трансформуватися в педагогіку або принаймні навчитися вирішувати педагогічні завдання в процесі виробництва. Патріот має формуватися і в дитячому садку і в школі і в університеті, і на виробництві. Лише тоді можливий ривок вперед. Кожна перемога України, на жаль, омита кров’ю її найкращих синів. З кінця 2013 року мільйони наших співвітчизників вийшли на Майдани відстоювати євроінтеграцію, право на справедливість та чесність, нормальне життя кожного громадянина України. Мирні акції переросли у революцію Гідності. Відстоюючи честь і волю своїх сімей, міст, країни, у боротьбі загинули мужні, сильні духом, віддані високим ідеалам добра і справедливості, юнаки та чоловіки. Все сталося раптово і країну охопив траур та сум за втраченими молодими життями, які полягли за незалежність нашої держави. Герої Небесної cотні назавжди закарбовані в історії України, а найголовніше – у наших серцях. Тепер завдання кожного – не зганьбити і не зневажити жертовність славних активістів. А своїм життям, поглядами, вчинками продовжити їхні починання.
Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні - це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характе­ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади.
Політичнакультура— це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень.
Культура міжетнічних відносин передбачає поважне ставлення дітей та учнівської молоді до прав людини;
сформованість інтересу до представників інших народів;
толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань;
вміння гармонізувати свої інтереси з етнічними та релігійними групами заради громадянської злагоди.

У молодшому шкільному віці
у дитини формується здатність пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого об’єднання;
як учня, жителя міста чи села;
виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи;
до рідного слова та державної мови, побуту, традицій, культурних особливостей як рідного, так й інших етносів українського народу.

У підлітковому віці виховується духовно-осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод.
Тому у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість.

Старшокласники
не лише ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження;
працювати на її благо, захищати її;
поважати Конституцію України і дотримуватися Законів;
володіти рідною та державною мовою;
визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.

Початкова школа
Виховні досягнення
Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:
· почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;
· відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;
· любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;
· розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.

Тематичний зміст виховної діяльності
1 клас
"Та земля мила, де мати народила", "Моя рідна Україна", "Символи моєїдержави", "Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини", "Ми — українці", "У країні рідної мови", "Мова", "Наша мова — солов'їна".
2 клас
"Наша Вітчизна — Україна", "У нас одна Батьківщина — наша рідна Україна", "Ми — українці", "Я — син своєї землі", "Українці за кордоном", "Славетні українці", "Кожному миле його слово рідне", "Я маю право... кожна людина має право".
3 клас
"Я — маленький громадянин", "Ми всі – єдина сім’я", "Чи знаєш ти свій край?", "Древня столиця України", "Легенди нашого краю", "Вулицями рідного міста (села)", "Година пам'яті", "Моральні цінності мого народу. Традиції поваги, турботи, співчуття й допомоги людям", "Моя мала Батьківщина", "Мій рідний край", "Рід, родина, рідня", "Моя рідна вулиця", "Пам'ятаймо героїв", "Мої права та обов'язки", "Дитяча праця і права дитини".
4 клас
"Одна-єдина на цілім світі...", "Я — громадянин України і пишаюсь цим", "Люби і знай свій рідний край", "Люди, які прославили мій край", "Сторінки історії мого міста (села)", "І живе калина на папері", "Всі народи України живуть в злагоді та мирі", "Шануймося, бо ми того варті".

Основна школа

Виховні досягнення
5-9 класи
Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини:
· виховання почуття патріотизму;
· почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;
· моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;
· шанобливого ставлення до державної символіки;
· правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства;
· активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;
· толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах;
· шанування героїв України;
· знання і повага законів України.

Тематичний зміст виховної діяльності
5 клас
"Хто і коли жив в Україні", "Ми – творці власного життя", "Україна пам'ятає", "В ім'я твого і мого життя" (сторінками історії), "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", "Державний гімн України", "Що я знаю про Україну?", "Закони життя нашого класу", "Немає прав без обов'язків", "Кон­венція ООН та Конституція України про права дітей", "Про символіку України", "Герої завжди поміж нас", "Тарасове слово", "Твоя активна життєва позиція".

6 клас
"Я - моя родина - Україна", "Україна - полікультурна держава", "Демократичні прин­ципи та цінності", "Згадаймо всіх поіменно", "Моя земля - земля моїх предків", "Державна симво­ліка", "І синє небо, і жовте колосся", "Люби і знай свій рідний край", "Традиції мого народу", "Мова рідна - слово рідне!", "Хто живе поруч зі мною?", "Традиції моєї родини", "Школа - наш дім, ми господарі в нім", "Тарасовими шляхами", "Козацький КВК".

7 клас
"Любове моя - Україно!", "Українці в світі", "Наші земляки", "Україна від козацьких часів до сьогодення", "Найвідоміші винаходи українців", "Мій рідний край", "Історія рідного краю", "Народознавчий конкурс ерудитів", "Життя та побут українців", "Українська вдача", "Моє село чи місто", "Запорізькі козаки", "Діти мають знати свої права", "Виховуємо лідерські якості", "Школа зустрічає гостей", "Випускники нашої школи", "Українська державність", "Українська топоніміка".

Основна школа 8-9 класи

Сформованість потреби у збереженні та при­множенні духовного й матеріального багатства українського народу:
· відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;
· розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків;
· громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;
· власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;
· усвідомлення себе патріотом і громадянином України;
· участь у самоврядуванні закладу;
· потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

8 клас
"Країна, в якій я живу", "Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'язую долю свою", "Трагедії українського народу" , "Я - громадянин і патріот дер­жави", "Збережемо наш скарб - рідну мову", "Джерела духовності мого краю", "Видатні люди мого краю", "Допоможемо ветеранам", "Козацькі сурми", "Українці за кордоном. Що таке діаспора?", "Україна - суверенна і незалежна держава", "День Соборності України", "6 грудня - День збройних сил України", "Є пам'ять, якій не буде кінця", "Воїни - інтернаціоналісти", "Видатні вчені України, рідного краю", "Українське козацтво міфи та реалії", "Ми - єдиний народ".

9 клас
"Громадянське суспільство - гарантія дотримання прав людини", "Гуманістична мораль у громадянському суспільстві", "Державні символи України", "Дебати: право на приватне життя", "Україна - європейська держава", "Видатні вчені України", "Ваш світлий Подвиг незабутній", "Культура політичної дискусії", "Твоя правова культура", "Що ми можемо зробити для того, щоб шкільне життя було яскравим і незабутнім".

Старша школа
Виховні досягнення

Національна самосвідомість:
· сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;
· знання Конституції України, виконання норм закону;
· ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;
· почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;
· почуття свободи, людської і національної гідності;
· розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;
· знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;
· готовність до захисту національних інтересів України;
· толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

10 клас

"Я — українець!", "Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!", "Зустріч з народними умільцями краю", "Літопис мого родоводу", "Патріотизм - нагальна потреба України й кожного українця", "Псевдопатріотизм і його прояви", "У нашій рідній Україні - ми всі український народ", "Ми різні, але ми єдині", "Демократія як загальнолюдська цінність", "Толерантність – моральний імператив сьогодення", "Права і свободи громадян – пріоритетні цінності демократії", "Свобода та особиста недоторканість громадян", "Основи правосвідомості особистості", "Славетні постаті України", "Конституційні основи держави", "Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України", "Політична культура. Якою вона повинна бути?", "Мій рідний край ні з чим не порівняти!", "Історія та сучасність рідного краю", "Ми співпрацюємо з територіальною громадою міста (села)", «Презентуємо учнівське самоврядування", "Взаємодія та співпраця з громадськими дитячими об'єднаннями та молодіжними організаціями", "Насильство та як його уникнути", "Сучасне рабство. Торгівля людьми", "Захист Вітчизни — обов'язок громадянина", "Сучасні ґендерні стереотипи".

11 клас

"Особисті потреби та вимоги суспільства", "Про самоактуалізацію та самовизначеність особистості", "Я і соціум", "Видатні особистості рідного краю", "Презентуємо нашу школу", "Учнівське самоврядування в школі", "Герої для нас як приклад...", "Сучасний політик — який він?", "Якби я був політиком...", "Видатні постаті України", "Україна і Європа", "Ми — громадяни України", "Без правової культури немає правової держави", "Соборність і злагода – умови процвітання України", "Торгівля людьми — грубе порушення прав громадянина", "Особиста відповідальність — пріоритетна риса громадянина", "Я і соціум: проблеми самореалізації", "Україно! Ти — моя молитва!", "Гуманістична мораль і моральність — основа етики громадянськості", "Правосвідомість громадянина", "Горде ім'я - українець!", "Що означає бути патріотом?", "Лідер XXI сторіччя: соціально психологічний портрет", "Ґендерна рівність: правове забезпечення і реальність", "Моральні принципи досягнення успіху", "Видатні випускники нашої школи", "Презентуємо себе", "Ми — різні, ми — рівні", "Культура міжетнічних відносин у полікультурному просторі", "Глобалізація: загроза або нова реальність?", "Інтеграція України в сучасному світі", "Порушення прав людини: експлуатація та торгівля".
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.